Půjčky na MD

Možnosti přivýdělku pro ženy na mateřské

Mnoha domácnostem příjem v době, kdy je žena na mateřské, plně nestačí. Výpadek jednoho platu je znát, a proto si ženy rády něco přivydělají, pokud jim to starost o miminko umožní. Kolik si mohou přivydělat, jak a jaká jsou omezení?

instituce

Peněžitá pomoc v mateřství

Těsně před narozením a po narození dítěte, celkem maximálně 28 týdnů, pobírá žena peněžitou pomoc v mateřství neboli mateřskou dovolenou. Jedná se o dávku nemocenského pojištění s nárokem po splnění povinné doby pojištění a je vypočítávána ze mzdy. V této době nemůže žena pracovat pro stejného zaměstnavatele, který peněžitou pomoc vyplácí. Může ale pracovat pro zaměstnavatele jiného, v neomezené výši.

Podmínky podobné jako na nemocenské

Stejně jako pro nemocenskou, i pro mateřskou dovolenou platí, že nesmí být porušen léčebný režim, a pacient v té době může být pro jednoho zaměstnavatele v pracovní neschopnosti a pro jiného pracovat. To se týká především práce z domu.

Práce během rodičovské dovolené

Jiná pravidla platí pro rodičovskou dovolenou. Ta navazuje na mateřskou a matka nebo otec při ní pobírají rodičovský příspěvek až do věku tří let dítěte. Momentálně činí tento příspěvek 7 582 Kč měsíčně. Jedná se o dávku sociální podpory a výše přivýdělku při ní není nijak omezena. Rodič se může vrátit do původního zaměstnání nebo mít dvě zaměstnání souběžná.

Jak zajistit péči o dítě v době práce?

Ze zákona musí ale rodič zajistit péči o dítě v době, kdy je v zaměstnání. Doba, po kterou může být dítě v jeslích nebo školce po dobu rodičovské dovolené, je omezena na maximálně 5 dnů v měsíci u dítěte do 3 let věku. Děti starší 3 let mohou do jeslí nebo školky docházet denně, ale maximálně na 4 hodiny. Délku pobytu rodiče musí dokládat podepsaným potvrzením, a pokud ji překročí, nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Pokud si rodiče najdou jiné hlídání, nic je v práci neomezuje.

A co podnikání?

Pokud je matka zároveň podnikatelkou, po dobu, kdy z této činnosti pobírá peněžitou pomoc v mateřství, podnikat nemůže. Pokud ale tuto pomoc nečerpá, může v podnikání pokračovat. Ovšem je možné, aby žena na mateřské dovolené podnikat začala. Během pobírání rodičovského příspěvku se možnosti podnikání zvýší. Výhodou je, od začátku rodičovské dovolené se považuje podnikání za vedlejší pracovní činnost a není třeba platit zálohy na zdravotní nebo sociální pojištění a odvádět minimální daň.

I když jsou zde tyto výhody, mnoho matek na mateřské dovolené si přivydělat nemůže, protože jim to péče o dítě nedovolí nebo nenajdou vhodnou pracovní příležitost, která by jim umožnila skloubit práci a mateřství. Práce na částečný úvazek nebo z domova není u nás příliš rozšířená. A ne každá žena má prostředky na to, aby mohla začít podnikat.


13.2.2013
WWW.PUJCKY-NA-MD.CZ, SIALINI, spol. s r.o., Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959

Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Upozornění: Tento web může obsahovat neaktuální informace, na aktualizaci pracujeme
Informační web o půjčkách na mateřské. Neposkytujeme půjčky ani úvěry.